"Blue street scene"
       by Mattijs van den Bosch

                                                                               
                                                                                   Blue street scene      
2018    Acrylic on paper   44,8 X 59,6 cm/17.64 X 23.46 inches
 
                                                                                                     
Streetcleaner (Morocco) by Mattijs van den Bosch

                                                                          2017 Streetcleaner (Morocco) 47,2 X 38 cm/18.5 X 15 Inches Watercolour on paper

                                                                 Painting by Mattijs van den Bosch

                                                                                               2015  Watercolour on paper 48 X 74,2 cm/18.89 X 29.13 Inches


                                                                            "Gate" by Mattijs van
      den Bosch

                                                                                                2016  "Gate"  Watercolour on paper 57 X 76,2 cm/22.44 X 30 Inches


                                                                                                              "Transformerbox" by
      Mattijs van den Bosch

                                                                                      2016 Transformerbox 
    Watercolour on paper    25 X 34 cm/9.84 X 11,81 Inches


                                                                by Mattijs van den Bosch

                                                                   
                          2013 Acrylic on paper    75 X 107 cm/29.52 X 42.12 Inches


                                                                            "Dual
               shopping" by Mattijs van den Bosch

                                                                                      
2014 Dual shopping Acrylic on paper    50 X 63 cm/19.68 X 24.80  Inches


 

                                                                 HOME